Doc. Mgr.  Petr Suchánek, Ph.D.

Ing. Lukáš Macura, Ph.D.

RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D.

Ing. Radim Dolák, Ph.D.

Ing. Lenka Přečková

Miroslava Snopková